Početna PAPIR I PAPIRNA KONFEKCIJA TISKANICE platni promet VIII-10/A-NCR GRAĐEVINSKI DNEVNIK; Knjiga, 102 lista, 21 x 29,7 cm

VIII-10/A-NCR GRAĐEVINSKI DNEVNIK; Knjiga, 102 lista, 21 x 29,7 cm

Na temelju Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja Građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (“Narodne novine” broj 111/2014) u ponudi su novi Građevinski dnevnici.
Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke.
Građevinski dnevnik vodi se u paricama (kopijama) s jednako obilježenim listovima formata 21,0 x 29,7 cm, te mora biti uvezan tako da nije moguća zamjena sastavnih dijelova.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika (osmi dan od dana objave u “Narodnim novinama”) prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (NN,broj 6/2000), osim za građevine čije je građenje započeto prije dana stupanja na snagu ovog novog Pravilnika.

12,95 

Nema na zalihi