Početna PAPIR I PAPIRNA KONFEKCIJA TISKANICE trgovina, ugostiteljstvo XII-86 KNJIGA PRIGOVORA, 2 x 50 NCR listova, 21 x 29,7 cm + dodatak karton – šator (Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora) dim.19 x 22,5 cm

XII-86 KNJIGA PRIGOVORA, 2 x 50 NCR listova, 21 x 29,7 cm + dodatak karton – šator (Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora) dim.19 x 22,5 cm

Prema Zakonu o zaštiti potrošača “Narodne novine” br. 41/2014. trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Također, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, tekefaxa ili elekrtoničke pošte.
Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.
Osim toga trgovac koji pruža javnu uskugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, te je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
Evidenciju prigovora potrošača trgovac je dužan voditi i čuvati na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

7,83